Biednym rodzicom dodatkowy wiatr w oczy wieje z fiskusa

Urzędnicy tworzący prawo wiadomo, że dbają o przychody do budżetu taki ich obowiązek, ale nie, które przepisy są bezlitosne i trudno zrozumieć, dlaczego sięgają do kieszeni tych, którzy są tak ubodzy, że z powodu kłopotów finansowych, ich dzieci zostały przekazane do rodziny zastępczej. Kto stanie w ich obronie? Nie mówię tu o rodzinach patologicznych, ale coraz więcej rodzin traci dzieci, dlatego, że nie mogą zapewnić im odpowiednich warunków mieszkaniowych, bo np. w domu jest grzyb ( dzieci wówczas chorują) a rodziców nie stać na remont lub pracują od rana do nocy a dzieci są pozostawione bez opieki, co jest oczywiście nie dopuszczalne. Często rodziny te kierują się o pomoc do opieki społecznej, a tam środki finansowe, jakie otrzymują są śmiesznie niskie. Niestety ubóstwo w Polsce jest coraz większe, bo obecnie często pracę tracą obje rodziców, lub co gorsze jedno z rodziców umiera, które było jedynym żywicielem rodziny. Urzędnicy niestety nie widzą tego, że można by było pomóc takiej rodzinie i zamiast przekazywać wsparcie takiej rodzinie to stosują ustawę wspierania rodzinie poprzez system pieczy zastępczej. Natomiast matka i ojciec według art. 193 ust. 1 tej ustawy powinni, co miesiąc przekazywać pieniądze na utrzymanie swoich dzieci. Samorządy jednak w większości przypadków zwalnia takich rodziców z tego obowiązku. I tu fiskus znalazł źródło czerpania podatku. Stanowisko to potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ( interpretacja przepisu numer IPPB4/415-892/12-2/JK3) – „Umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C” i oczywiście wykazać go w zeznaniu rocznym.
Nie mogę zrozumieć takiego podejścia i dlaczego nie dadzą potrzebującym rodzicom na utrzymanie dziecka w domu, chociaż połowę pieniędzy, które są przekazywane na utrzymanie w rodzinie zastępczej. Wówczas nie trzeba by było w większości odbierać dzieci biologicznym rodzicom i karać ich za to, że są ubodzy a umożliwiłoby to wyjść im powoli z nędzy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes. | Find the Premium WordPress Themes online, best wordpress themes and Free WordPress Themes